Skip to main content
Naar alle onwaarschijnlijkheid
Naar alle onwaarschijnlijkheid

Wat is toeval? Bestaat het? Hoe moeten we toeval interpreteren? Is alles logisch te verklaren, of is er meer tussen hemel….