Skip to main content
Het kleine innovatieboek
Het kleine innovatieboek

In "Het kleine innovatieboek' laat Kim Spinder zien hoe innovatie in de dagelijkse praktijk werkt, gebaseerd op haar eigen….

We quit mail
We quit mail

Kim Spinder: innovator en piraat, winnaar van The Harvard M-Prize for Management Innovation, uitvinder van deelstoel.

We quit mail
We quit mail

Kim Spinder is an innovator and ‘pirate’.