Skip to main content
Handreiking bevrijdingspastoraat
Handreiking bevrijdingspastoraat

Het woord 'bevrijdingspastoraat' kan heftige reacties oproepen, zowel positieve als negatieve.