Skip to main content

Co van Zundert

Tekst & Commentaar / Ruimtelijk Bestuursrecht
Tekst & Commentaar / Ruimtelijk Bestuursrecht

In de zesde druk van Tekst & Commentaar Ruimtelijke bestuursrecht onder meer aandacht voor nieuwe jurisprudentie, de Crisis-….