Skip to main content
Triomftocht
Triomftocht

Na Borgtocht, waarin de lijdende en vernederde Christus centraal stond, verschijnt nu Triomftocht, waarin het licht valt….

Zuiver en heilig bewaren
Zuiver en heilig bewaren

Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren.

Intocht
Intocht

Dagelijkse overdenkingen voor de periode van advent tot en met begin januari.

Hartstocht
Hartstocht

Wat een ontmoeting is dat geweest, van Jezus met de vrouw bij de Jakobsbron.

Borgtocht
Borgtocht

Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich op het lijden van Christus.

Pelgrimstocht
Pelgrimstocht

Het leven als pelgrimsreis, in navolging van Chris-tus, die het hemels vaderland verliet en op aarde wandelde.