Skip to main content
Bezoek aan den berg Athos (Geïllustreerd)
Bezoek aan den berg Athos (Geïllustreerd)

Op de noordelijkste der drie landtongen, waarmede het oude Chalcis in de Aegeïsche zee vooruitsteekt, verheft zich, hoog boven de blauwe wateren, een breede, statige berg, bij de oude als de berg Athos….

Reis door Griekenland (Geïllustreerd)
Reis door Griekenland (Geïllustreerd)

Vermoedelijk zullen de meesten mijner lezers het zich niet meer herinneren, dat ik hen, nu omstreeks zeven jaren geleden,1 in het hart van Arkadië, in het dorp Andritzena, heb achter gelaten.

Roman van Heinric en Margriete van Limborch
Roman van Heinric en Margriete van Limborch

Margriete verdwaalt tijdens een jachtpartij, wordt ontvoerd en belandt uiteindelijk aan het hof van de keizer van Constantinopel, dat door de sultan van Babylonië belegerd wordt.

De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren (Geïllustreerd)
De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren (Geïllustreerd)

Eenige weken na den tragischen dood van den ongelukkigen Koning Lodewijk II van Beieren, over wiens leven nog altijd een geheimzinnige sluier hangt, die wellicht nooit geheel zal worden opgeheven, maakten….

De Villa's der Medici in den omtrek van Florence (Geïllustreerd)
De Villa's der Medici in den omtrek van Florence (Geïllustreerd)

Reeds een vorig maal hebben wij, op onze wandelingen door Toskane, een bezoek gebracht aan een der voormalige villa’s van het doorluchtig geslacht der Medici, in den omtrek van Florence.

Het Vatikaan (Geïllustreerd)
Het Vatikaan (Geïllustreerd)

Reeds meermalen noodigde ik u uit, mij te vergezellen op mijne wandelingen door Rome, de onvergetelijke, de onvergelijkelijke stad.

Thuringen (Geïllustreerd)
Thuringen (Geïllustreerd)

Kent ge Thuringen, lezer? Zoo niet, dan mist ge een zeker aantal aangename herinneringen, weldadige indrukken, die, naar ik meen, weinig andere landen van zoo luttele uitgestrektheid u in gelijke mate….

De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen (Geïllustreerd)
De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen (Geïllustreerd)

In de jongst verloopen tweehonderd-vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige Vereenigde-Staten van Noord-Amerika van den aardbodem verdwenen.

Duizend en één Nacht
Duizend en één Nacht

In de kronijken der aloude Perzische koningen, wier gebied zich van de grenzen van China tot aan den Ganges in Indië uitstrekte, leest men van eenen vorst, die den roem van zijn stamhuis tot den hoogsten….

Gloriant
Gloriant

Gloriant is een Middelnederlands toneelstuk.

Gejatte Verhalen
Gejatte Verhalen

In 2011 verscheen er een jaar lang elke werkdag een Gejat Verhaal op www.

Duizend en één Nacht
Duizend en één Nacht

In de kronijken der aloude Perzische koningen, wier gebied zich van de grenzen van China tot aan den Ganges in Indië uitstrekte, leest men van eenen vorst, die den roem van zijn stamhuis tot den hoogsten….

Duizend en één Nacht
Duizend en één Nacht

In de kronijken der aloude Perzische koningen, wier gebied zich van de grenzen van China tot aan den Ganges in Indië uitstrekte, leest men van eenen vorst, die den roem van zijn stamhuis tot den hoogsten….

Wandelingen door Elzas-Lotharingen
Wandelingen door Elzas-Lotharingen

Uittreksel: “Wij keeren naar de vallei van Orbey terug.

De voetbalmakelaar
De voetbalmakelaar

Welkom in de wereld van de voetbalmakelaars, een wereld van macht, ambitie en hebzucht.

Duizend en één Nacht
Duizend en één Nacht

In de kronijken der aloude Perzische koningen, wier gebied zich van de grenzen van China tot aan den Ganges in Indië uitstrekte, leest men van eenen vorst, die den roem van zijn stamhuis tot den hoogsten….

Wandelingen door België (Geïllustreerd)
Wandelingen door België (Geïllustreerd)

Mijn vriendelijke lezer herinnert zich misschien nog wel onze omzwervingen door Vlaanderen, dat schilderachtig schoone, kalme, vredige land, waar over steden en vlekken en dorpen eene zondagsrust ligt….

Lanseloet van Denemerken
Lanseloet van Denemerken

Lanseloet van Denemerken (ook gespeld Lanceloet of Lansceloet en ook gespeld Denemarken) is een Middelnederlands toneelstuk.

Een waarschuwing
Een waarschuwing

Een waarschuwing (de Nederlandse vertaling van A Warning) laat de lezer aanschuiven aan de vergadertafel van Trump.

Saga's van de Westfjorden en omstreken
Saga's van de Westfjorden en omstreken

IJsland kent een bijzonder rijke traditie van sagaâ s.