Skip to main content
Een haven
Een haven

ten ’t Hart is ongetwijfeld een van de meest beminde en meest gelezen verhalenschrijvers van de hedendaagse Nederlandse….

De gedichten / 1991-2000
De gedichten / 1991-2000

Hoe werkelijkheidslievend of anekdotisch de poëzie van Anna Enquists op het eerste gezicht ook moge zijn, haar volstrekt….

Kwartet
Kwartet

Dit verhaal is gesitueerd in een nabije toekomst.

Klaarlichte dag
Klaarlichte dag

Meer nog dan in Een nieuw afscheid gaat het in KIaarIichte dag over reizen.

Honger
Honger

De schrijfster Helene Lievaert belandt na een merkwaardig verlopen literaire avond in Delft in een vreemd bed en na een….

Hier was vuur
Hier was vuur

Geen inniger band dan die tussen moeders en hun kinderen.

Een nieuw afscheid
Een nieuw afscheid

Een nieuw afscheid is de derde bundel van Anna Enquist.

Een nieuw afscheid
Een nieuw afscheid

Een nieuw afscheid is de derde bundel van Anna Enquist.

De man die van teleurstellingen hield
De man die van teleurstellingen hield

De schrijfster Helene Lievaert belandt na een merkwaardig verlopen literaire avond in Delft in een vreemd bed en na een….