Skip to main content
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie….