Skip to main content
De toekomst van het christendom
De toekomst van het christendom

Zal het christendom overleven? En zo ja, in welke vorm? McGrath gaat in op de postmoderne invloed op het christendom….

Christelijke theologie
Christelijke theologie

De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie.

Handboek apologetiek
Handboek apologetiek

Dit beknopte handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren, maar helpt ook te zoeken naar de apologetische….

Het raadsel van God
Het raadsel van God

Terugkijkend op zijn leven en wetenschappelijke carrière ziet Alister McGrath dat zijn zoektocht naar God allesbepalend….