Skip to main content
Casuïstiek in de dermatologie - deel I
Casuïstiek in de dermatologie - deel I

Uit langjarige contacten met huisartsen is ons gebleken dat velen van hen de dermato- gie een "moeilijk vak' vinden.